Hotline: 0912 526 521
  • Language:
  • vi
  • en
  • cn
  • kr
Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG
  • admin
  • 18.08.2020/li>

TUYỂN DỤNG QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

Mô tả công việc.

- Xây dựng quy trình và lập kế hoạch sản xuất.
+ Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình sản xuất.
+ Phổ biến, hướng dẫn các nội dung trong quy trình để nhân viên cấp dưới, công nhân được biết để thực hiện.
+ Căn cứ kế hoạch tổng thể được giao, quản đốc tiến hành lập kế hoạch sản xuất, đảm bảo phải đáp ứng được những yêu cầu về tiến độ, chất lượng.
- Triển khai kế hoạch sản xuất
+ Tổ chức phân công công việc hàng ngày cho công nhân trong ca sản xuất.
+ Hướng dẫn, đôn đốc công nhân làm việc đảm bảo theo đúng quy trình công nghệ, đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng.
+ Chủ động đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả sản xuất.
- Chịu trách nhiệm với cấp trên về tình hình, tiến độ sản xuất.
- Quản lý máy móc thiết bị hàng hóa
+ Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm… thuộc xưởng sản xuất do mình phụ trách.
+ Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các máy móc, thiết bị và kịp thời phát hiện những hư hỏng, báo cho bộ phận liên quan xử lý để không làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ sản xuất.
- Đào tạo nhân sự
+ Tiến hành lựa chọn và đào tạo các nhân viên giám sát, tổ trưởng trong xưởng sản xuất.
+ Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện để nâng cao tay nghề của công nhân.
- Các công việc khác
+ Xây dựng và duy trì môi trường làm việc vệ sinh, an toàn và phòng chống cháy nổ tại xưởng sản xuất.
+ Phổ biến cụ thể những chính sách, quy định mới của công ty cho công nhân được biết.
+ Tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản hồi của công nhân và trình lên cấp trên xem xét.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên


Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TOÀN CẦU
Địa chỉ: Gia Cốc - Xã Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội
Hotline: 02436.525.425 – 0961.666.380
Email: toancaupp@gmail.com
Website: giaybaobitoancau.com / giaybaobitoancau.vn